Forretningsbetingelser

YOGO.DK ApS
Njalsgade 21F, 6. sal
2300 København S

CVR: 39467542

1 Indhold

2 Accept
3 Betaling
4 Ophør
5 Fortrolighed
6 Sikkerhed
7 Begrænsninger

 

2 Accept

Disse forretningsbetingelser gælder for alle YOGOs kunder. Accept af disse er en forudsætning for at benytte Yogo. Slutbrugerne (YOGOs kunders kunder) behøver ikke forholde sig til disse forretningsbetingelser. Slutbrugerne skal i stedet acceptere Yogos kunders forretningsbetingelser når de opretter en profil hos YOGOs kunder.

 

3 Betaling

Betaling for YOGO sker altid forud. YOGO fremsender en faktura som skal betales inden 14 dage fra betalingsperiodens start, dog er betalingsfristen 14 dage fra fakturadato, hvis fakturaen fremsendes efter betalingsperiodens start. Hvis betaling ikke sker inden for 14 dage har YOGO ret til at lukke for adgangen til systemet, dog vil vi selvfølgelig altid først sikre os at betalingen ikke er udeblevet ved en fejl.

 

4 Ophør

Kunden kan til enhver tid opsige samarbejdet uden varsel og vælge om systemet skal køre videre til den betalte periodes ophør eller lukkes med det samme. Når første faktura er betalt indtræder bindingsperioden på løbende måned plus en måned. YOGO kan under normale forhold opsige samarbejdet med 3 mdrs. varsel uden yderligere begrundelse. I tilfælde hvor YOGO har viden eller begrundet mistanke om at kunden misbruger systemet til andet end det tiltænkte formål (booking og betaling for hold, kurser og produkter) eller kunden ved sin anvendelse af systemet bevirker at systemet bliver unormalt langsomt eller på anden måde ubrugeligt for YOGOs andre kunder og ikke ændrer praksis efter anmodning, kan YOGO opsige samarbejdet med øjeblikkelig varsel. Hvis YOGO opsiger samarbejdet inden den betalte periodes udløb, tilbagebetaler YOGO de overskydende måneder.

Der er en bindingsperiode på tre måneder på mobil-appen.

Der er bindingsperiode i eventuelle rabat/kampagneperioder.

 

5 Fortrolighed

De data som bliver opsamlet i Yogo gennem kundens og slutbrugernes brug af systemet, tilhører kunden. Yogo har ingen ret til disse data og ved samarbejdets ophør bliver de slettet fra systemet. Yogo vil aldrig videregive/videresælge data til tredjepart uden kundens udtrykkelige samtykke. Yogos medarbejdere har forpligtet sig til ikke at videreformidle informationer, hverken om Yogos kunder eller Yogos kunders kunder. Se i øvrigt Databehandleraftalen som er et tillæg til Forretningsbetingelserne.

 

6 Sikkerhed

YOGO opretholder et sikkerhedsniveau som er passende i forhold til de typer information, systemet behandler. Dvs stamoplysninger som navn, adresse, mv., samt oplysning om køb, tilmelding, mv men som udgangspunkt IKKE særligt følsomme personlige oplysninger som helbredsoplysninger, CPR-numre, race, seksualitet, etc. YOGO behandler heller ikke kreditkortnumre. De håndteres af 3.-part betalingsudbydere, f.eks. Billwerk+ eller Stripe.

 

7 Begrænsninger i YOGOs ansvar

Yogo gør sig store anstrengelser for at sikre vores kunders datas integritet, fortrolighed og systemets oppetid. Men vi kan ikke garantere 100% oppetid eller sikre os 100% imod fejl. Kunden accepterer at Yogo under ingen omstændigheder kan holdes ansvarlig for de skader, (økonomisk, juridisk, omdømmemæssigt, mm), som kunden evt lider som følge af fejl hos Yogo eller vores underleverandører.